ODOLNOSŤ VOČI HORENIU

Drevovláknitá doska STEICO vs. Polystyrén

Porovnanie požiarnej odolnosti 3 izolačných materiálov

TVAROVÁ STÁLOSŤ – ODOLNOSŤ VOČI ZOSADANIU

STEICOflex 036 vs. minerálna vlna

MECHANICKÁ ODOLNOSŤ VOČI NÁRAZOM

Drevovláknitá doska STEICO vs. Polystyrén

DIFÚZIA (paropriepustnosť)

Drevovláknitá izolácia STEICO vs. Polystyrén

HMOTNOSŤ

STEICO nosník vs. masívne drevo

STEICO universal

Nadkrokvová drevovláknitá doska  ako izolant aj poistná hydroizolácia

Film dokumentuje výrobu lepeného vrstveného dřeva z dýh pod výrobním názvem STEICO LVL, jednoho z nejstabilnějších materiálů na bázi dřeva na světě.Lepené vrstvené dřevo nachází uplatnění především jako nosný prvek v moderních, energeticky efektivních stavbách.

© 2022 STEICO SE