STEICOmulti UDB

šířka role [m] délka v roli [m] plocha role [m2] váha role [kg]
1,50 50 75 cca. 13

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2021 STEICO SE