STEICOmulti renova

 • Fólii pokládejte potištěnou stranou dolů
 • Fólii pokládejte rovnoběžně s krokvemi nebo kolmo ke krokvím s přesahem min. 10 cm
 • Dbejte na to, aby povrch vnitřní izolace lícoval
 • Mezi vnitřní izolací a fólií se nesmějí nacházet žádné dutiny. Průsvitnost fólie umožňuje optickou kontrolu
 • Fólii namontujte tak, aby nebyla příliš napnutá a netvořily se na ní záhyby
 • Přesahy, styky a prostupy se provedou vzduchotěsně pomocí systémového příslušenství STEICO

Zpracování u foukané izolace

 • Vzdálenost použitých spon pro připevnění parobrzdné fólie na vnitřní konstrukci činí max. 10 cm
 • Alternativně lze použít dřevovláknité pásy STEICO nebo dodatečnou lať podél krokve
 • Před použitím foukané izolace musejí být rozmístěny kontralatě s maximální osovou vzdáleností 420 mm
 • Je-li fólie pokládána příčně, doporučujeme lepený spoj ve středu pole dodatečně vyztužit lepicí páskou STEICOmulti tape nalepenou ve tvaru kříže
 • Otvory po foukané izolaci musejí být utěsněny pomocí těsnicí náplasti STEICOmulti tape P

Zvýšenou vlhkost vzduchu (např. během fáze výstavby) odvádějte průběžně důsledným a plynulým větráním. Příležitostné nárazové větrání nestačí, aby byla nashromážděná vlhkost rychle odvedena z budovy. Případně nainstalujte průmyslový vysoušeč. Během výstavby nesmí maximální relativní vlhkost vzduchu překročit 70%. 

Aby se zabránilo tvorbě kondenzátu, měla by být fólie STEICOmulti renova vzduchotěsně slepena ihned po montáži tepelné izolace. Toto platí zejména při práci v zimních měsících.

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2022 STEICO SE