STEICOmulti membra 5

Výroba a označení EN 13984: 2013
Třída reakce na oheň E dle EN 13501-1
Plošná hmotnost 130 g/m²
Hodnota sd 5 m
Odolnost vůči teplotám −40 °C až +80 °C
UV stabilní v nemodernizovaném stavu 3 měsíce
Max. pevnost v tahu podélně / příčně [N/5 cm] 350/350
Protažení podélně / příčně [%] 20/20
Odolnost proti protržení podélně / příčně [N] 270/270

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2021 STEICO SE