STEICOjoist

  • Ve fólii zabalený balík se může stát při vlhku a náledí kluzkým.
  • Chození po nevyztužených  nosnících není přípustné.
  • Přípustné není ani skladování na takovýchto nosnících.
  • Při přechodném uskladnění stavebního materiálu na již zabudovaných nosnících je třeba vzít v úvahu maximální nosnost.
  • Nosníky skladovat na výšku, skladování na plochu není přípustné.
  • Vzdálenost skladovaného dřeva by měla být max. 3,00 m.
  • Balící pásky je třeba odstranit, až balík stojí na pevném a rovném podkladě. 
  • Skladované nosníky je třeba chránit před přímými povětrnostními vlivy vhodným zakrytím.

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2021 STEICO SE