STEICOjoist

Technická příručka Nosníky

Použití:

 • Stropní nosník pro dřevěné rámové nebo masivní konstrukce
 • Střešní nosník pro dřevěné rámové nebo masivní konstrukce
 • Stěnový sloupek pro dřevěné rámové konstrukce s optimalizovanými tepelnými mosty

Mimořádné výhody:

 • Eliminace tepelných mostů
 • Rozměrová stabilita
 • Minimální vlastní hmotnost
 • Vysoce zatížitelný
 • Snadná instalace techniky objektu
 • Zpracování běžnými dřevozpracovatelskými zařízeními
 • Použití dostupných spojovacích prostředků
 • ETA – Evropské technické schválení

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2023 STEICO SE