STEICO LVL

Charakteristické výpočtové hodnoty pro STEICO LVL dle EN 14374 pro měření dle Eurokódu 5 n N/mm2 kolmo na rovinu desky v rovině desky
Měrná hmotnost: 480kg/cbm
Exponent zohledňující vliv velikosti: s=0,15
Ohyb II k vláknům 50,0 44,0
Tah II k vláknům 36,0 36,0
Tlak II k vláknům 40,0 40,0
Tlak kolmo k vláknům 3,6 7,5
Modul elasticity E 14.000 14.000
Modul posunu G 560 600

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2021 STEICO SE