STEICO LVL

Technický list stáhnout jako PDF

Použití

Trámy, krokve, sloupy, vaznice, kleštiny, překlady oken a dveří, hlavní nosníky, výztuhy, stropní zesílení atd. Rozmanité průmyslové aplikace. Systémové komponenty stavebního systému STEICOconstruction.

Mimořádné výhody

  • Dýhové vrstvené dřevo pro rozličné oblasti aplikace
  • Sortiment mnoha tlouštěk a rozměrů
  • Obzvláště vysoká pevnost
  • Vynikající rozměrová stabilita
  • Dobrá pevnost proti vytažení šroubů
  • Tenké průřezy, nízká hmotnost 
  • Zamezuje sedání

Materiál

STEICO LVL se skládá z více slepených vrstev borovicové a smrkové dýhy o tloušťce 3 mm. Případné vady dřeva se vyřazují a díky tomu vzniká materiál sourodého průřezu. S touto skladbou se STEICO LVL vyznačuje neobvykle vysokou pevností a nepodléhá deformacím způsobených sesýcháním, jako zborcení a praskliny. Nejnovější technologie umožňuje výrobu materiálů s různými rozměry, výchozím materiálem pro výrobu hotových prvků je deska o délce do 18 m a šířce 2,5 m.

CE – certifikován a se stavebním technickým osvědčením.  Zkušebna materiálů Stuttgart certifikovala CE kvalitu materiálů STEICOlvl R a X™. Kromě toho Německý ústav pro stavebnictví  udělil materiálu Všeobecné stavební technické osvědčení.

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2021 STEICO SE