STEICOuniversal

Technický list STEICOuniversal 

  • podstřešní a fasádní deska pro novostavby

  • minimalizuje tepelné mosty v konstrukci

  • účinná ochrana proti větru, prachu, vlhku a hluku

  • vynikající ochrana proti horku v létě

  • podstřešní deska s perem a drážkou pro sklon střechy ≥ 16°

  • vhodná jako dočasná ochrana proti povětrnostním vlivům

  • obzvláště difuzně otevřená pro vyšší bezpečnost konstrukce

  • ekologická, šetrná k životnímu prostředí a recyklovatelná jako dřevo

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH STEICOuniversal

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2023 STEICO SE