STEICOuniversal

Výroba a kontrola dle DIN EN 13171 a DIN EN 13986
Označení desek WF – EN 13171 – T5 – DS (70,-) 2 – CS (10 \ Y)200 – TR30 – WS1,0 – AFr100; EN 622-4 – SB.H – E1
Pero a drážka P+D
Třída reakce na oheň dle DIN EN 13501-1 E
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λD [W/(m*K)] 0,048
Jmenovitá hodnota tepelného odporu RD [(m²*K)/W] 0,45 (22) / 0,50 (24) / 0,70 (35) / 1,05 (52)/ 1,25 (60)
Objemová hmotnost [kg/m³] cca. 270
Součinitel difuzního odporu vodní páry μ 5
Hodnota sd [m] 0,11 (22) / 0,12 (24) / 0,18 (35) / 0,26 (52)/ 0,30 (60)
Krátkodobá absorpce vody [kg/m²] ≤ 1,0
Měrná tepelná kapacita c [J/(kg*K)] 2.100
Napětí v tlaku při 10 % stlačení σ10 [N/mm²] 0,20
Pevnost v tlaku [kPa] 200
Pevnost v tahu ^ ^ [kPa] ≥ 30
Odpor proti proudění vzduchu [(kPa*s)/m²] ≥ 100
Složení dřevní vlákna, síran hlinitý, parafín, lepené vrstvy
Kód odpadu (EAK) 030105 / 170201, likvidace jako dřevo a materiály na bázi dřeva

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2022 STEICO SE