STEICOuniversal dry

Technický list STEICOuniversal dry

  • podstřešní fasádní deska pro novostavby
  • minimalizuje tepelné mosty v konstrukci
  • účinná ochrana proti větru, prachu, vlhku a hluku
  • podstřešní deska s perem a drážkou pro sklon střechy ≥ 16°
  • vhodná jako dočasná ochrana proti povětrnostním vlivům
  • obzvláště difuzně otevřená pro vyšší bezpečnost konstrukce
  • vyráběná suchým procesem
  • ekologická, šetrná k životnímu prostředí a recyklovatelná jako dřevo

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH STEICOUNIVERSAL DRY 35-40MM

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH STEICOUNIVERSAL DRY 52-160MM

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2023 STEICO SE