STEICOuniversal black

Výroba a kontrola dle EN 13986 a EN 622
Označení desek SB.E-E1
Provedení hran pero a drážka
Třída reakce na oheň dle EN 13986 E
Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λD [W/(m*K)] dle EN 13986 0,050
Deklarovaná hodnota tepelného odporu RD [(m²*K)/W] 0,40(22) / 0,70(35)
Objemová hmotnost [kg/m3] ca. 260
Součinitel difuzního odporu vodní páry μ dle EN 13986 5
Hodnota sd [m] 0,11(22) / 0,18(35)
Krátkodobá absorpce vody [kg/m²] ≤ 1,0
Měrná tepelná kapacita c [J/(kg*K)] 2.100
Napětí v tlaku při 10% stlačení σ10 [N/mm²] 0,15
Pevnost v tlaku [kPa] 150
Složení dřevěná vlákna, síran hlinitý, bitumen
Kód odpadu (EAK/AVV) 030105/170201, likvidace jako dřevo a materiály na bázi dřeva

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2021 STEICO SE