STEICOuniversal black

Izolační deska pod otevřené provětrávané fasády s mezerami do 20 mm, přičemž krycí rozměr obkladu fasády činí minimálně trojnásobek šířky mezery. Deska pro použití na stěnové konstrukce za otevřenými provětrávanými fasádami nebo uzavřenými odvětrávanými obklady fasád.

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2023 STEICO SE