STEICOunderfloor LVT

Provedení hran pravoúhlé, ostré
Objemová hmotnost [kg / m³] asi 650
Tepelná vodivost λ [W / ( m * K )] 0,10 (dle EN 13986, tabulka 11)
Faktor difúzního odporu μ 100
Použité materiály dřevné vlákno, parafín, barvivo
Kód odpadu (EAK) 030105 / 170201, likviduje se jako dřevo a materiály na bázi dřeva

Technické hodnoty dle CEN/TS 16354

Tepelný odpor [m²K / W] R 0,023
Vyrovnání nerovností [mm] PC 0.6
Difúzní tloušťka [m] SD 0,23
Pevnost v tlaku [kPa] CS >600
Kročejový útlum [dB] ISLVT 19
Reakce na oheň dle EN 13501-1 RTF Efl
Deklarované hodnoty splňují zpřísněné požadavky kategorie 2 dle MMFA ano

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2021 STEICO SE