STEICOtherm dry

Vyráběno a kontrolováno podle ČSN EN 13171 + A1
Označení desek WF – EN 13171 – T5 – CS(10\Y)50 – TR10 – WS1,0 – MU3
Provedení hran tupé / polodrážka / drážka a pero
objemová hmotnost [kg/m³] cca. 110
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λD [W/(m*K)] 0,037
Jmenovitá hodnota součinitele prostupu tepla RD [(m²*K)/W] 1,05(40)/ 1,60(60)/ 2,15(80)/ 2,70(100)/ 3,20(120)/3,75(140)/4,30(160)/4,85(180)/ 5,40(200)/5,90(220)/6,45(240)
Součinitel difúzního odporu vodních par μ 3
Reakce na oheň podle DIN EN 13501-1 E
Hodnota sd [m] 0,12(40) / 0,18(60) / 0,24(80) / 0,3(100) / 0,36(120) / 0,42(140) / 0,48(160) / 0,54(180) / 0,6(200) / 0,66(220) / 0,72(240)/0,78(260)/ 0,84(280)/0,9(300)
Měrná tepelná kapacita c [J/(kg * K)] 2.100
Tlakové napětí při 10 % deformaci [N/mm²] 0,05
Pevnost v tlaku [kPa] 50
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky [kPa] 10
Krátkodobá nasákavost [kg/m²] ≤ 1,0
Vstupní materiály dřevitá vlákna, PUR pryskyřice, parafín
Kód odpadu (EAK) 030105 / 170201, likvidace jako dřevo a materiály na bázi dřeva

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2021 STEICO SE