STEICOsafe

Tloušťka desek 40 mm 60-100 mm 120-160 mm
Označení desek WF – EN 13171 – T5 – CS(10 \ Y)180 – TR25 – WS1,0 WF – EN 13171 – T5 – CS(10 \ Y)100 – TR10 – WS1,0 WF – EN 13171 – T5 – CS(10 \ Y)50 – TR10 – WS1,0
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [ W / ( m*K )] 0,045 0,040 0,037
Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti λ [W / ( m*K )] (podle klasifikované technické dokumentace Z-23.15-1452) 0,047 0,042 0,039
Deklarovaný tepelný odpor RD [( m²*K ) / W] 0,85 1,50(60) / 1,95(80) / 2,45(100) 3,20(120) / 3,80(140) / 4,32(160)
Objemová hmotnost [kg / m³] ca. 210 ca. 140 ca. 110
Pevnost v tlaku [kPa] 180 ≥ 100 50
sd-hodnota [m] 0,28 0,42(60) / 0,56(80) / 0,70(100) 0,84(120) / 0,98(140) / 1,12(160)
Výroba a dohled podle EN 13171
Provedení hran Speciální profil na pero a drážku Speciální profil na pero a drážku Speciální profil na pero a drážku
Reakce na oheň dle EN 13501-1 E E E
Měrná tepelná kapacita c [J / (kg*K)] 2.100 2.100 2.100
Odolnost proti průniku vody W1 W1 W1
Vodotěsnost ≥ 4.000 mm ≥ 4.000 mm ≥ 4.000 mm
Součinitel difúzního odporu μ 7 7 7
Teplota zpracování od +5 °C od +5 °C od +5 °C

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2021 STEICO SE