STEICOsafe

Tloušťka [mm] Formát [mm] Krycí rozměr [mm] Hmotnost [kg ⁄ m²] Kusů/Paleta Orientační krytí/Paleta [m²] Krycí plocha/ Paleta [m²] Hmotnost/ Paleta [kg]
40 2.500* 600 2.475 * 575 8,40 56 84,0 81,2 ca. 740
60 1.880 * 600 1.855 * 575 8,40 38 40,6 38,4 ca. 361
80 1.880 * 600 1.855 * 575 11,20 28 31,6 29,9 ca. 360
100 1.880 * 600 1.855 * 575 14,00 22 24,8 23,5 ca. 360
120 1.880 * 600 1.855 * 575 13,20 18 20,3 19,2 ca. 285
140 1.880 * 600 1.855 * 575 15,40 16 18,0 17,1 ca. 295
160 1.880 * 600 1.855 * 575 17,60 14 15,8 14,9 ca. 295

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2021 STEICO SE