STEICOprotect

Typ H Typ M
Označení desek dle DIN EN 13171 WF EN 13171 – T4 – TR30 – CS (10 \ Y)100 – WS1,0 – MU5 WF EN 13171 – T4 – TR30 – CS (10 \ Y)100 – WS1,0 – MU5
Chování při hoření dle DIN EN 13501-1 E E
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λD [ W / ( m * K )] 0,048 0,046
Dimenzovaná hodnota tepelné vodivosti λ [ W / ( m * K )] 0,050 0,048
Specifická tepelná kapacita c [J / (kg*K)] 2100 2100
Pevnost v tlaku [kPa] 150 100
Mezní rozměry délka /šířka ± 2% / ± 1,5% ± 2% / ± 1,5%
Mezní rozměry tloušťka -1 mm / +1 mm -1 mm / +1 mm
Mezní rozměry pravoúhlost dle EN 824 3 mm / m 3 mm / m
Klíč třídy odpadů tříděný / netříděný materiál (EAK) 030105 / 170201 030105 / 170201

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2021 STEICO SE