STEICOisorel

Označení desek do d ≤ 19 mm: EN 622-4 SB – E1 / od d ≥ 20 mm: WF – EN 13171 – T4 – CS(10\Y)100-TR10
Provedení hrany tupé
Třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 E
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [ W / ( m*K )] 0,050
Deklarovaný tepelný odpor RD [( m2 * K ) / W] 0,15(8) / 0,20(10) / 0,25 (12)/ 0,30(15) 0,40(19) / 0,40(20) / 0,80(40) /1,25(60)
DimNávrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti λ [W / ( m*K )]enzovaná hodnota tepelné vodivosti λ [W / ( m * K )] 0,050
Objemová hmotnost [kg / m3] Od d ≤ 19 mm: ca. 230 / Do d ≥ 20 mm: ca. 250
Součinitel difúzního odporu μ 5
Hodnota sd [m] 0,04 (8)/ 0,05(10) / 0,06(12) / 0,08(15) 0,1(19)/0,1(20) / 0,2(40) / 0,3(60)
Měrná tepelná kapacita c [J / (kg*K)] 2100
Napěti v tlaku při stlačeni 10% δ10 [N/mm²] Od d ≥ 20 mm: ≥ 0,150 mm: ≥ 0,15
Pevnost v tlaku [kPa] Do d ≤ 19 mm: ≥ 100 / Od d ≥ 20 mm: ≥ 150
Pevnost v taku kolmo na rovinu desky ^ [kPa] ≥ 10
Odpor proti prouděni vzduchu [( kPa*s ) / m2] ≥ 100
Složení dřevěná vlákna / od Ab d > 20 mm: dřevěná vlákna, lepené vrstvy
Kód odpadu (EAK) 030105 / 170201

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2021 STEICO SE