STEICObase

Výroba a kontrola dle DIN EN 13171
Označení desek WF – EN 13171 – T5 – DS(70,-)2 – CS (10 \Y)150 – TR10 – MU5
Provedení hran tupé
Třída reakce na oheň dle DIN EN 13501-1 E
Jmenovitá hodnota tepelné vodivost λD [ W / ( m*K )] 0,048
Jmenovitá hodnota tepelného odporu RD [( m²*K ) / W] 0,40(20) / 0,80(40) / 1,25(60) / 1,65(80) / 2,05(100)
Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λB [W / ( m*K )] 0,050
Objemová hmotnost [kg / m³] cca. 250
Součinitel difuzního odporu vodní páry μ 5
Hodnota sd [m] 0,1(20) / 0,2(40) / 0,3(60) / 0,4(80) / 0,5(100)
Měrná tepelná kapacita c [J / (kg*K)] 2.100
Napětí v tlaku při 10% stlačení δ10 [N/mm²] ≥ 0,15
Pevnost v tlaku [kPa] ≥ 150
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky ^ [kPa] ≥ 10
Odpor proti proudění vzduchu [( kPa*s ) / m²] ≥ 100
Složení dřevní vlákna, lepené vrstvy
Kód odpadu (EAK) 030105, ikvidace jako dřevo a materiály na bázi dřeva

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2021 STEICO SE