Výroba

Nejmodernější výrobní lokality pro progresivní  materiály

Všechny STEICO materiály se vyrábějí  ve třech evropských závodech, ve dvou závodech  v Polsku (Czarnków a Czarna Woda ) a v jednom závodě ve Francii (Casteljaloux). Nejprogresivnější technologie spojené s dlouholetým know-how tam nabízejí unikátní možnosti výroby progresivních a hospodárných materiálů.

V Polsku má STEICO k dispozici lokalitu Czarnków s více než 50ha rozsáhlého území. Zde má STEICO Gruppe v Evropě největší integrovaný závod na výrobu dřevovláknitých izolačních materiálů. V lokalitě Czarna Woda se nabízí další potenciál expanze s více než 500 ha rozsáhlého území, v současnosti s výrobní plochou cca 80 ha.

V lokalitě Casteljaloux ve Francii (v blízkosti Bordeaux) má STEICO k dispozici celkovou plochu o rozloze 34 ha, na  které je nyní využíváno pro výrobu 9 ha. Ve Francii je tak k dispozici  značný potenciál rozvoje. 

Výroba dřevovláknitých desek má dlouholetou tradicí. Dnes je STEICO světově největším výrobcem dřevovláknitých desek. Na moderních výrobních linkách vyrábí široký sortiment různorodých kvalitních materiálů.

  • Na šesti výrobních zařízeních jsou mokrou technologií vyráběny dřevovláknité desky,

  • jedno zařízení produkuje jak konopné izolace, tak také flexibilní dřevovláknité izolace suchou technologií

  • jedno zařízení produkuje nosníky (konstrukční stavební materiály)

  • tři zařízení produkují tvrdé dřevovláknité desky, částečně použitelné jako polotovar k výrobě stojin nosníků. Pro úpravu materiálů je k dispozici lakovací linka.

  • V roce 2010 je plánováno uvedení do provozu dalšího zařízení na výrobu dřevovláknitých izolačních desek suchou technologií, čímž STEICO Gruppe rozšíří svůj sortiment o důležité komponenty.

STEICO Gruppe v minulých letech intenzivně investovala  do výstavby své výroby. V současnosti disponuje nejmodernějším zařízením ve svém oboru. 

Informace k přímému stažení

© 2021 STEICO SE