Certifikace a dohled (Kopie 1)

Jako výrobci stavebních materiálů jsme si vědomi své odpovědnosti vůči našim zákazníkům a životnímu prostředí.

Naše materiály by měly po celou dobu životnosti objektu poskytovat jeho obyvatelům  ochranu a příjemné bydlení. Proto je pro nás obzvláště důležité vyrábět materiály bez škodlivých přísad. Přispíváme  tak k vyššímu zdravotnímu standardu bydlení. Z tohoto důvodu zavedla STEICO SE  přísnou kontrolu kvality. Interní a externí dohled jsou prováděny na nejvyšší úrovni.

Vlastní moderní zkušební laboratoř průběžnými odběry vzorků a zkouškami garantuje trvalou kvalitu.

Vysoká kvalita je potvrzena nezávislým dohledem německého  Úřadu pro zkoušení materiálů (Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen MPA NRW) z  Dortmundu, který externě kontroluje a dozoruje kompletní výrobní sortiment  STEICO. 

STEICO jako první výrobce certifikoval celý svůj sortiment dřevovláknitých izolačních materiálů u FSC® (Forest Stewardship Council®). Takto je zajištěna průběžná kontrola jakosti,  od lesa až po konečný  materiál.


STEICO Gruppe  těmito dokumenty prezentuje svůj výrazný  zájem o životní prostředí  a  potvrzuje svoji pozici  dodavatele progresivních ekologických stavebních materiálů.

© 2021 STEICO SE