STEICOmulti UDB

produkcja i oznaczenie wg EN 13859-1
klasyfikacja ogniowa klasa E wg EN 13501-1
gramatura powierzchni 165 g / m²
wartość sd 0,02 m
odporność na temperaturę -40 °C do +80 °C
wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek [N / 5 cm] 290 / 210
rozciągliwość wzdłuż / w poprzek [%] 50 / 90
wytrzymałość na dalsze rozrywanie wzdłuż / w poprzek [N] 220 / 280
odporność na przepływ wody W1
odporność na przepływ wody po starzeniu W1
klasyfikacja ZVDH UDB-A, USB-A
bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych do 3 miesięcy
pokrycie tymczasowe do 4 tygodni
odporność na przepływ powietrza ≤ 0,04 m³ / m² * h wg EN 12114
kąt nachylenia dachu ≥ 10° wymagany kąt nachylania dachu

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2021 STEICO SE