STEICOmulti tape F

Zalecenia montażowe w połączeniu z systemem membran STEICO

  • Powierzchnia musi być nośna, sucha, wolna od kurzu oraz pozostałości tłuszczów czy silikonów
  • Taśmę należy nakładać pośrodku połączenia, stopniowo odrywając nośnik i jednocześnie przyciskając taśmę klejącą do podłoża
  • Wersja z podzielonym nośnikiem ułatwia przyklejanie taśmy wzdłuż narożników - przyklejanie rozpoczyna się od usunięcia tylko jednego fragmentu nośnika
  • Taśmę należy przyklejać unikając fałd oraz naprężeń. W przypadku wystąpienia naprężeń membranę należy dodatkowo przymocować mechanicznie do podłoża nośnego
  • Miejsca połączeń nie mogą być narażone na stały kontakt z wodą. Zastosowanie w saunach lub pomieszczeniach z basenami jest niedopuszczalne

Zalecenia montażowe w połączeniu z płytami izolacyjnymi STEICO

  • Powierzchnie płyt termoizolacyjnych STEICO w miejscach połączenia z taśmą klejącą należy wcześniej zagruntować przy użyciu STEICOmulti primer
  • Po wyschnięciu (kiedy grunt zmieni kolor na transparentny) należy stopniowo odrywać nośnik i przyklejać taśmę STEICOmulti tape F 100 lub 150 mm do powierzchni płyt STEICO
  • Minimalna powierzchnia styku płyty STEICO z taśmą wynosi 50 mm (na płytę)
  • W celu zwiększenia przyczepności zaleca się dodatkowe przyciśnięcie taśmy na całej długości przy pomocy wałka dociskowego lub rakli

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2021 STEICO SE