STEICOmulti nail

  • Podłoże musi być czyste i suche.
  • Taśma przyklejana do podłoża (STEICOmulti UDB) bezpośrednio z rolki w miejsce mocowania kontrłaty. Kontrłaty układane bezpośrednio na taśmie i mocowane mechanicznie (gwoździe / wkręty).
  • Należy przestrzegać norm i zaleceń montażowych.

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2021 STEICO SE