STEICOmulti fill

  • STEICOmulti fill nanosić jednostronnie na suche, czyste, wolne od tłuszczu i pyłów powierzchnie.
  • Dobra przyczepność (siła wiązania) z systemami malarskimi, metalami, szkłem, wyrobami ceramicznymi oraz wszystkimi innymi nieporowatymi podłożami z różnych tworzyw sztucznych.
  • Mimo, że w praktyce uzyskuje się bardzo dobre rezultaty bez dodatkowego gruntowania, zaleca się w przypadku betonu zastosowanie gruntownika.
  • Dodatkowo, w przypadku niejednolitych podłoży zalecanym jest uprzednie sprawdzenie siły wiązania poprzez przeprowadzenie testu.
  • Przy podwyższonej wilgotności oraz bezpośrednio po spryskaniu stróżki kleju wodą czas wiązania (utwardzenia) jest znacznie krótszy.

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2021 STEICO SE