STEICOmulti cover 5

produkcja i oznaczenie wg DIN EN 13984:2013
klasyfikacja ogniowa klasa E wg EN 13501-1
gramatura powierzchni 150 g/m²
wartość sd 5 m
odporność na temperaturę -40 °C do +80 °C
wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek [N/5cm] 320 / 270
rozciągliwość wzdłuż/w poprzek [%] 40 / 40
wytrzymałość na dalsze rozrywanie wzdłuż / w poprzek [N] 350 / 300
odporność na przepływ wody W1
odporność na przepływ wody po starzeniu W1
trwałość odporności na przenikanie pary wodnej przy starzeniu trwała
bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych do 3 miesięcy
pokrycie tymczasowe do 4 tygodni

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2021 STEICO SE