STEICOuniversal black

produkcja i kontrola wg PN EN 13986 i PN EN 622-4
oznaczenie płyt SB.E-E1
krawędzie pióro-wpust
klasa reakcji na ogień PN EN 13171 E
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m*K)] wg PN EN 13986 0,050 (wg PN EN 13986)
deklarowany opór cieplny RD [(m²*K)/W] 0,40(22) / 0,70(35)
gęstość objętościowa [kg /m³] ok.  260
współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 5 (wg PN EN 13986)
wartość sd [m] 0,11(22) / 0,18(35)
krótkotrwała nasiąkliwość wodą [kg / m²] ≤ 1,0
ciepło właściwe c [J/(kg*K)] 2.100
ściskanie przy 10 % odkształceniu względnym σ10 [N / mm²] 0,15
wytrzymałość na ściskanie [kPa] 150
surowce włókno drzewne, siarczan glinu, bitum
kod odpadu (EAK) 030105 / 170201, usuwanie jak w przypadku drewna i materiałów drewnopochodnych

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2021 STEICO SE