STEICOtherm

STEICOtherm - montaż

  • STEICOtherm należy układać na suchym i stabilnym podłożu
  • płyty STEICOtherm należy układać, łącząc je szczelnymi, tępymi krawędziami
  • przy płytach o większej grubości (wielowarstwowych) należy pamiętać o dokładnym połączeniu ich z płytą o takiej samej grubości tzn. pojedyńcze warstwy płyt powinny znajdować się na takich samych poziomach podczas łączenia ich krawędziami
  • przycinanie płyt STEICOtherm powinno przebiegać z zachowaniem dużej dokładności, ponieważ poprzez ich stabilność formy i dużą wytrzymałość na ściskanie płyty nie są sprężyste
  • szczelne połączenie z przylegającymi elementami budowlanymi można uzyskać poprzez kombinacje z taśmą dylatacyjną
  • w przydadku izolacji na krokwiowej należy zastosować się do zaleceń montażowych jak dla STEICOuniversal

Przycięcie przy pomocy mieczowej piły elektrycznej
Płyty izolacyjne STEICOtherm z włókna drzewnego można szybko i łatwo przyciąć na żądany wymiar przy użyciu mieczowej piły elektrycznej. Problemu nie stanowią także wcięcia. Do takich prac zalecane się piły mieczowe o falistym ostrzu. Zalecamy:                                                                                       

Bosch, Typ T313 AW   

kwb, Typ T313 AW 

Festo, Typ S 155/W

Do likwidacji pyłu używa się zwyczajnych odsyczaczy pyłu wg przepisów BG, w dalszej kolejności uzwględnione powinny zostać ustalenia TRGS 553.

Przycięcie przy pomocy elektrycznej tarczowej piły ręcznej
Przy pomocy elektrycznej tarczowej piły ręcznej możliwe są przycięcia płyt izolacyjnych STEICOtherm na długości i szerokości produktu. Warte polecenia są także szynowe pilarki wgłębne, ponieważ za ich pomocą można przycinać kilka płyt naraz.

Do likwidacji pyłu używa się zwyczajnych odsyczaczy pyłu wg przepisów BG, w dalszej kolejności uzwględnione powinny zostać ustalenia TRGS 553.

Obszary zastosowania wg DIN V 4108-10:2002
DAD - dg:
zewnętrzna izolacja dachu lub stropy, chroniona przed działaniem wpływów atmosferycznych; izolacja pod pokrycia                                                                 
DZ:
izolacja międzykrokwiowa, dach dwupowłokowy, dostępne lecz nie użytkowe poddasze

DI - dk,dm:
wewnętrzna izolacja stropu (strona dolna) lub dachu

DEO - dg, dm:
wewnętrzna izolacja stropu lub podługi (strona górna) pod jastrych bez wymagań ochrony akustycznej

WAB – dg:
zewnętrzna izolacja ściany za licowaniem

WH:
Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise

WI - dk, dm:
wewnętrzna izolacja ścian

WTR:
izolacja ściań działowych

(dk = brak obciążenia ściskającego / dm = średnie obciążenie ściskające / dg = niskie obciążenie ściskające)

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2021 STEICO SE