STEICOprotect

parametry Typ H Typ M
oznaczenie płyt wg PN EN 13171 WF EN 13171- T5-DS(70/90)3- CS(10\Y)150- TR20(30)- WS1,0 - MU5 WF EN 13171- T5-DS(70/90)3- CS(10\Y)100- TR15(30)- WS1,0 - MU5
klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 E E
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m*K)] 0,048 0,046
gęstość [kg/m³] ok. 265 ok. 230
współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ 5 5
właściwa pojemność cieplna c [J/(kg*K)] 2.100 2.100
wytrzymałość na ściskanie [kPa] 150 100
tolerancja prostokątności wg EN 824 3 mm/m 3 mm/m
wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych [kPa] 20 15
stabilność rozmiarów
po 48h, 70°C, 90% długość Δε ≤ 3% ≤ 3%
względna wilgotność szerokość Δεb ≤ 3% ≤ 3%
powietrza grubość Δεd ≤ 3% ≤ 3%
kod odpadu (EAK) 030105 / 170201 030105 / 170201

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2021 STEICO SE