STEICO LVL R

charakterystyczne wartości projektowe dla STEICO LVL R wg EN 14374 podawać w projektach - zgodnie z Eurocode 5 - dane w N/mm²  zastosawanie typowe dla desek zastosawianie typowe dla belek 
gęstość: 480kg/m³ 
parametr efektu wielkości: s=0,15 
wytrzymałość na zginanie  50,0  44,0 
wytrzymałość na rozciąganie  36,0  36,0 
wytrzymałość na ściskanie wzdłuż lini włókna  40,0  40,0 
wytrzymałość na ściskanie w poprzek lini włókna  3,6  7,5 
wytrzymałość na ścinanie  2,6 4,6
moduł elastyczności E  14.000  14.000 
moduł sprężystości poprzecznej G  560 600

STEICO LVL X

Charakterystyczne wartości projektowe dla STEICO LVL X wg EN 14374 podawać w projektach - zgodnie z Eurocode 5 - dane w N/mm² (27≤t≤75) Zastosawanie typowe dla desek Zastosawianie typowe dla belek 
Gęstość: 480kg/m³ 
Parametr efektu wielkości: s=0,15 
wytrzymałość na zginanie  36,0 32,0
wytrzymałość na zginanie prostopadle do włókien 8,0 8,0
wytrzymałość na rozciąganie w poprzek 22,0 22,0
wytrzymałość na ściskanie wzdłuż lini włókna 30,0 30,0
wytrzymałość na ściskanie w poprzek lini włókna 4,0 9,0
wytrzymałość na ścinanie 1,1 4,6
moduł elastyczności E 10.600 10.600
moduł sprężystości prostopadle do włókien 2.500 3.000
moduł sprężystości poprzecznej G 150 600

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2021 STEICO SE