STEICO LVL

STEICO LVL należy składować na równym podłożu, na płasko w suchym miejscu. Odległość między legarami nie powinna być większa niż 2m. STEICO LVL należy chronić podczas transportu przed zanieczyszczeniami, uszkodzeniami.

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2021 STEICO SE