STEICOmulti CAP

Zalecenia montażowe STEICOmulti CAP

  • Powierzchnia musi być nośna, sucha, wolna od kurzu oraz pozostałości tłuszczów czy silikonów
  • Pasma membrany należy układać w taki sposób, aby strona z fabrycznym nadrukiem była widoczna dla wykonawcy
  • STEICOmulti CAP należy przyklejać pełnopowierzchniowo do podłoża (drewno, tworzywa drzewne, mur, beton). Klejenie może odbywać się zarówno poziomo jak i pionowo
  • Pas membrany należy przyciąć na odpowiednią długość, usunąć fragment filmu zabezpieczającego i przycisnąć STEICOmulti CAP dokładnie do początku elementu budowlanego
  • Pasma membrany należy przyklejać stopniowo, odrywając film zabezpieczający i jednocześnie przyciskając równomiernie do podłoża
  • Dzielony film ochronny ułatwia przyklejanie pasma membrany wzdłuż narożników – przyklejanie rozpoczyna się od usunięcia tylko jednego fragmentu filmu
  • Szczelne połączenia membrany z innymi elementami budowlanymi oraz elementami przechodzącymi należy wykonać przy pomocy systemu uszczelniającego STEICOmulti
  • Należy przestrzegać zaleceń i detali wykonawczych, a także obowiązujących norm i przepisów budowlanych


Wskazówki: należy składować w suchym miejscu, chronić przed zabrudzeniami, słońcem i wilgocią

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2021 STEICO SE