Właściwości techniczne STEICOmulti CAP

Właściwości techniczne STEICOmulti CAP
produkcja i oznaczenie wg EN 13859
klasa reakcji na ogień wg EN 13501-1 E
gramatura powierzchni [g / m²] 255
wartość sd [m] 0,20
odporność na temperaturę [°C] -40 bis +100
wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek [N / 5 cm] 290 / 225
rozciągliwość wzdłuż / w poprzek [%] 65 / 90
wytrzymałość na dalsze rozrywanie wzdłuż / w poprzek [N] 170 / 200
odporność na przepływ wody W1
odporność na przepływ wody po starzeniu W1
klasyfikacja ZVDH (Centralny Związek Niemieckiego Rzemiosła Dekarskiego) UDB-A, USB-A
bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych: dach i ściana do 3 miesięcy
bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych: strop do 4 tygodni
dzielony, silikonowy film zabezpieczający 125 / 25cm
funkcja pokrycia tymczasowego tak, zgodnie z ZVDH (Centralny Związek Niemieckiego Rzemiosła Dekarskiego)
środek klejący modyfikowany akrylan, wolny od środków rozpuszczających
test szczelności na deszcz TU Berlin zdany

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2021 STEICO SE