STEICOunderfloor LVT

krawędzie tępe
gęstość [kg/m³] ok. 650
współczynnik przewodności cieplnej λ [W/(m*K)] 0,10 (wg EN 13986, Tab. 11)
współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 100
surowce włókno drzewne, parafina, barwnik
kod odpadu (EAK) 030105 / 170201, usuwanie jak w przypadku drewna i materiałów drewnopochodnych

Właściwości techniczne wg CEN/TS 16354

opór cieplny [m²K / W] R 0.023
zdolność do wyrównywania punktowych nierówności [mm] PC 0.6
paroprzepuszczalność [m] SD 0.23
wytrzymałość na ściskanie [kPa] CS >600
tłumienie dźwięków uderzeniowych [dB] ISLVT 19
klasa reakcji na ogień wg DIN EN 13501-1 RTF Efl
spełnia najwyższe wymagania dla podkładów z grupy 2 wg MMFA tak

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2021 STEICO SE