STEICOwall

  • folia opakowaniowa może być śliska w skutek kontaktu z lodem, lub przy dużej wilgotności
  • chodzenie po nieusztywnionych belkach jest zabronione
  • składowanie materiałów budowlanych na nieusztywnionych belkach jest zabronione
  • przy składowaniu materiałów budowlanych na już zamontowanych belkach należy uwzględnić dopuszczalne max. obciążenie
  • belki należy składować na sztorc
  • odległość legarów nie powinna być większa niż 3m
  • taśmy mocujące usunąć można dopiero, gdy pakiet znajduje się na stabilnym, płaskich podłożu
  • podczas składowania belki należy chronić przed wpływem działań atmosferycznych.

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2021 STEICO SE