STEICOflex 036

exzellente Dämmkraft, einfache VerarbeitungJakość uwidacznia się już podczas obróbki. Nowe maty STEICOflex 036 posiadają jeszcze gęstszą, homogeniczną strukturę włókien. Dzięki temu maty termoizolacyjne są  szczególnie stabilne. Po „wciśnięciu“ mat w pustą  przestrzeń przylegają trwale do sąsiadujących powierzchni (np. krokwi) i nie ulegają odkształceniom. Do łatwej obróbki mat STEICOflex 036 nadaje się świetnie systemowy nóż STEICO, wyrzynarka lub elektryczna pilarka szablasta (z ostrzem ząbkowanym).

Zalecanym rozwiązaniem, które w dalszym stopniu upraszcza proces obróbki jest urządzenie STEICOisoflex cut. Dzięki temu urządzeniu przycinanie mat do grubości 240 mm przebiega wyjątkowo szybko, optymalizacji ulega także ilość ewentualnych odpadów.
Nowa struktura włókien STEICOflex 036 powoduje jednocześnie redukcję pylenia mat podczas ich obróbki. Podobnie jak wszystkie materiały termoizolacyjne STEICO, również maty STEICOflex 036 są wyjątkowo przyjazne dla skóry człowieka.

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2021 STEICO SE