STEICOmulti fill

Konzistence pastovitá
Barva hnědá
Hustota 1,50 g / cm³
Vytvrzení 24 h 3 mm
Prodloužení při roztržení (ISO 37) 200 %
Modul, 100% (ISO 37) 1,4 MPa
Pevnost při roztržení (ISO 37) 1,9 MPa
Teplota při zpracování min. / max. +5° C / + 40° C
Teplotní odolnost - 30° C / +80° C
Mechanická odolnost dobrá
Zbarvení žádné

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2021 STEICO SE