STEICOmulti fill

balení obsah [ml/g]
6 kartuší v kartonu à 290 ml/440g

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2021 STEICO SE