STEICOmulti fill

Folder STEICOmulti fill

  • trwale elastyczna przy jednoczesnej wysokiej wytrzymałości na ściskanie
  • zastosowanie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku
  • przeźroczysta
  • odporna na działanie UV
  • szybki czas wiązania
  • możliwość stosowania również na wilgotnym podłożu
  • duża siła wiązania dla różnych typów podłoży
  • wolny od środków rozpuszczających, izocyjanianów i silikonu

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2021 STEICO SE