STEICObase

oznaczenie płyt WF – EN 13171 – T5 – DS (70,-)2 – CS(10/Y)150 – TR10 – MU5
krawędzie tępe
klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 E
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [ W / ( m * K )] 0,048
deklarowany opór cieplny RD [( m2 * K ) / W] 0,40 (20)/ 0,80 (40) / 1,25 (60) / 1,65 (80) / 2,05 (100)
gęstość [kg / m3] 250
współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ 5
wartość oporu dyfuzyjnego sd [m] 0,1 (20) / 0,2 (40) / 0,3 (60)/0,4 (80)/0,5 (100)
właściwa pojemność cieplna c [J / (kg * K)] 2.100
ściskanie przy 10% odkształceniu względnym σ10 [N / mm2] ≥ 0,15
wytrzymałość na ściskanie [kPa] ≥ 150
wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych [kPa] ≥ 10
oporność przepływu powietrza [( kPa*s ) / m2] ≥ 100
surowce włókno drzewne, klejenie warstwowe
kod odpadu (AVV) 030105 / 170201

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2021 STEICO SE