STEICOprotect dry

Parameter Type H Type M Type L
Plaatmarkering volgens EN 13171 WF – EN 13171 – T5 – DS(70,90)3 – CS(10 \ Y)200 – TR30 – WS1,0 – MU3 WF – EN 13171 – T5 – DS(70,90)3 – CS(10\Y)100 – TR20 – WS1,0 – MU3 WF – EN 13171 – T5 –DS(70,90)3 – CS(10\Y)50 – TR10 – WS1,0 – MU3
Brandklasse volgens EN 13501-1 E E E
Warmtegeleidingscoëfficiënt λD [ W / ( m * K )] 0,043 0,040 0,037
Densiteit [kg / m³] ca. 180 ca. 140 ca. 110
Weerstand tegen diffusie van waterdamp μ 3 3 3
Specifieke warmtecapaciteit c [J / (kg*K)] 2.100 2.100 2.100
Druksterkte [kPa] 200 100 50
Treksterkte loodrecht op het plaatoppervlak [kPa] 30 20 10
Tolerantie haaksheid n. EN 824 3 mm/m 3 mm/m 3 mm/m
Dimensionele stabiliteit 48 h, 70 °C, 90 % relatieve luchtvochtigheid Lengte Δεl ≤ 3%, Breedte Δεb ≤ 3%, Dikte Δεd ≤ 3% Lengte Δεl ≤ 3%, Breedte Δεb ≤ 3%, Dikte Δεd ≤ 3% Lengte Δεl ≤ 3%, Breedte Δεb ≤ 3%, Dikte Δεd ≤ 3%
Recyclagecode (EAK) 030105 / 170201 030105 / 170201 030105 / 170201

productoverzicht

toepassingsgebied kiezen
productgroep kiezen
© 2021 STEICO SE