STEICOtherm dry

produkcja i kontrola wg PN EN 13171
oznaczenie płyt wg PN EN 13171 WF – EN 13171 – T5 – CS(10\Y)50 – TR10 – WS1,0 – MU3
krawędzie tępe / zakładka / pióro-wpust
gęstość [kg/m³] ok. 110
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m*K)] 0,037
deklarowany opór cieplny RD [(m²*K)/W] 1,05(40) / 1,60(60) / 2,15(80) / 2,70(100) / 3,20(120) / 3,75(140) / 4,30(160) / 4,85(180) / 5,40(200) / 5,90(220) / 6,45(240) / 7,00(260) / 7,55(280) / 8,10(300)
współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ 3
klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 E
opór dyfuzyjny sd [m] 0,12(40) / 0,18(60) / 0,24(80) / 0,3(100) /0,36(120) / 0,42(140) / 0,48(160) / 0,54(180) /0,6(200) / 0,66(220) / 0,72(240)/0,78(260)/0,84(280)/0,9(300)
właściwa pojemność cieplna c [J/(kg*K)] 2.100
naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [N/mm²] 0,05
wytrzymałość na ściskanie [kPa] 50
wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych ^ [kPa] 5
nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu [kg/m²] ≤ 1,0
surowce włókno drzewne, poliuretan, parafina
kod odpadu (AVV) 030105 / 170201

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2021 STEICO SE