STEICOtherm dry

Krawędzie Grubość [mm] Format zewn. [mm] Powierzchnia krycia [mm] Ciężar [kg/m²] Sztuk/ Paleta m²/ Paleta kg/ Paleta
tępe 40 1.350 * 600 1.350 * 600 4,40 56 45,4 ok. 215
tępe 60 1.350 * 600 1.350 * 600 6,60 38 30,8 ok. 218
tępe 80 1.350 * 600 1.350 * 600 8,80 28 22,7 ok. 215
tępe 100 1.350 * 600 1.350 * 600 11,00 22 17,8 ok. 211
tępe 120 1.350 * 600 1.350 * 600 13,20 18 14,6 ok. 207
tępe 140 1.350 * 600 1.350 * 600 15,40 16 13,0 ok. 215
tępe 160 1.350 * 600 1.350 * 600 17,60 14 11,3 ok. 218
tępe 180 1.350 * 600 1.350 * 600 19,80 12 9,7 ok. 215
tępe 200 1.350 * 600 1.350 * 600 22,00 12 9,7 ok. 215
tępe 220 1.350 * 600 1.350 * 600 24,20 10 8,1 ok. 215
tępe 240 1.350 * 600 1.350 * 600 26,40 10 8,1 ok. 215
tępe 260 1.350 * 600 1.350 * 600 28,60 8 6,4 ok. 215
tępe 280 1.350 * 600 1.350 * 600 30,80 8 6,4 ok. 215
tępe 300 1.350 * 600 1.350 * 600 33,00 8 6,4 ok. 215
zakładka 140 1.350 * 600 1.335 * 585 15,40 16 12,7 ok. 215
zakładka 160 1.350 * 600 1.335 * 585 17,60 14 10,9 ok. 215
zakładka 180 1.350 * 600 1.335 * 585 19,80 12 9,4 ok. 207
zakładka 200 1.350 * 600 1.335 * 585 22,00 12 9,4 ok. 229
zakładka 220 1.350 * 600 1.335 * 585 24,20 10 7,8 ok. 211
zakładka 240 1.350 * 600 1.335 * 585 26,40 10 7,8 ok. 229
pióro-wpust 60 1.880 * 600 1.855 * 575 6,60 38 38,4 ok. 283
pióro-wpust 80 1.880 * 600 1.855 * 575 8,80 28 31,6 ok. 293
pióro-wpust 100 1.880 * 600 1.855 * 575 11,00 22 23,5 ok. 288
pióro-wpust 120 1.880 * 600 1.855 * 575 13,20 18 19,2 ok. 283
pióro-wpust 140 1.880 * 600 1.855 * 575 15,40 16 17,1 ok. 293
pióro-wpust 160 1.880 * 600 1.855 * 575 17,60 14 15,0 ok. 293

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2021 STEICO SE