STEICOfix

grubość w [mm] 20♦ 25♦ 30♦
długość w [mm] 1.350 1.350 1.350
nachylenie
klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 E E E
obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m*K)] 0,047 0,047 0,047
współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ 7 7 7
odporność na nacisk słupa wody [mm] ≥ 4.000 ≥ 4.000 ≥ 4.000
surowce włókno drzewne, PUR, gać parafinowy, membrana wysokoparoprzepuszczalna włókno drzewne, PUR, gać parafinowy, membrana wysokoparoprzepuszczalna włókno drzewne, PUR, gać parafinowy, membrana wysokoparoprzepuszczalna


♦ grubość podkładu należy omówić z producentem okna

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2021 STEICO SE