STEICOfix

Tloušťka klínu [mm] 20, 25, 30
Délka [mm] 1.350
Sklon
Třída reakce na oheň dle DIN EN 13501-1 E
Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ [W/ (m*K)] 0,047
Součinitel difuzního odporu vodní páry μ 7
Odolnost proti tlaku vody [mm], vodní sloupec ≥ 4.000
Použité materiály dřevní vlákna, polyuretanová pryskyřice, parafín, rouno

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2021 STEICO SE