Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Steico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Działanie 1.2: Sektorowe Programy B+R, Program sektorowy WoodInn.

Tytuł projektu: „Opracowanie materiału izolacyjnego nowej generacji do zastosowania w budownictwie tradycyjnym i szkieletowym”

Nr umowy: POIR.01.02.00-00-0099/17-00 z dnia 23.11.2017

Celem projektu będzie opracowanie płyty o niskiej gęstości, która będzie wykorzystywana w branży budowlanej w segmencie domów jedno- i wielorodzinnych oraz budownictwie szkieletowym do izolacji a także osiągnięcie gotowości do wdrożenia i demonstracja technologii w warunkach rzeczywistych – wykorzystanie do termoizolacji budynku mieszkalnego.

Rezultatem projektu będzie osiągnięcie przez technologię gotowości do wdrożenia. Pierwsze wdrożenie nastąpi na terenie Polski, a grupa docelowa produktu obejmuje branżę budowlaną głównie w krajach UE.

Wartość projektu: 6 568 877,82 zł

Wartość dofinansowania: 3 725 887,79 zł

 

Przeszukaj nasze archiwum

© 2021 STEICO SE