STEICOuniversal dry

produkcja i kontrola wg PN EN 13171
oznaczenie płyt WF–EN 13171–T5 –CS(10\Y)200– TR30 – WS1,0 – AF100 – MU3
krawędzie profil pióro i wpust
klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 E
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m*K)] 0,045 (35,40 mm) / 0,043 (52-100 mm)
deklarowany opór cieplny RD [(m²*K)/W] 0,75(35)/ 0,85(40)/ 1,20(52)/ 1,40(60)/ 1,85(80)/ 2,30(100)
gęstość [kg/m³] ok. 210 (35,40 mm)/ok.180 (52-100mm)
współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ 3
wartość sd [m] 0,11(35) / 0,12 (40) / 0,16(52) / 0,18(60) /0,24(80) / 0,30(100)
nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu [kg/m²] ≤ 1,0
właściwa pojemność cieplna c [J/(kg*K)] 2.100
gwarantowane naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym σ10 [N/mm²] 0,18
gwarantowana wytrzymałość na ściskanie [kPa] 180
wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych ^ [kPa] ≥25
wzdłużny opór przepływu powietrza [(kPa*s)/m²] ≥ 100
surowce włókno drzewne, poliuretan, parafina
kod odpadu (AVV) 030105 / 170201

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2021 STEICO SE