STEICOmulti connect

  • Powierzchnie klejące muszą być wytrzymałe, czyste, wolne od tłuszczu, oleju i pyłu. Wszelkie inne środki antyadhezyjne usunąć.
  • W przypadku aplikacji na podłożach powlekanych konieczność przeprowadzenia testu sprawdzającego siłę wiązania.
  • Stróżki 6 - 8 mm nakładać jednostronnie na membranę lub nośny element budowlany
  • Folię ze zintegrowanym paskiem samoklejącym mocować zaraz po naniesieniu świeżego kleju delikatnie dociskając (UWAGA: nie dociskać stróżki na płasko)
  • Alternatywnie, proces klejenia możliwy do przeprowadzenia po wyschnięciu masy klejącej (16 - 20 h w wolnym od pyłu i kurzu środowisku). Należy zwiększyć siłę docisku.
  • W przypadku stosowania na zewnątrz (klejenie membran, miejsca styku ze ścianami itp.) należy zadbać o odpowiednią ochronę przed działaniem wody i wilgoci.
  • Utwardzony STEICOmulti connect charakteryzuje się dużą odpornością na działanie wody. Niemiej jednak należy unikać zastosowań w miejscach o podwyższonej wilgotności powietrza, takich jak np. baseny (tutaj również ze względu na działanie agresywnego chlorowanego wilgotnego powietrza).

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2021 STEICO SE