STEICOmulti connect

  • Kontaktní plochy musejí být nosné, čisté a zbavené mastnoty, oleje a prachu. Případné separační prostředky odstraňte
  • Při použití na lakovaných podkladech je třeba provést předběžnou zkoušku snášenlivosti
  • Naneste na fólii nebo nosný stavební materiál (z jedné strany) 6–8 mm tlusté housenky
  • Než nanesená housenka lepidla zaschne, přilepte fólii lehkým přitlačením za odlehčovací poutko. (POZOR: nepřitlačujte housenku naplocho)
  • Alternativně může být lepení po částečném zaschnutí (16–20 hodin, v bezprašném prostředí) provedeno do suché housenky. V tomto případě je třeba zvýšit přítlačný tlak

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2021 STEICO SE